Previous Gallery Next2004 Eric Ogden for Organic Style Magazine (Polaroid)